Förskolan Fåret, Täby

Förskolan Fåret är en trivsam mindre förskola med plats för 55 barn. Vi finns nära Täby centrum. Förskolan Fåret har promenadavstånd till skog, natur, bibliotek, skola och kommunikationer. Vår förskola kännetecknas av trivsel, trygghet och engagemang.

På Fåret erbjuds ditt barn goda möjligheter att utvecklas. Vi väcker barnets nyfikenhet och kreativa förmåga. Vi skapar också förutsättningar för varje barn att känna tillit till sig själv och sin omgivning. Varje individ möts med respekt och acceptans för den man är.

För oss är trygghet och glädje en förutsättning för lärande och utveckling mot att bli sitt bästa jag.

Varmt välkommen till oss,
Arja Sjölund, rektor

Kontakta förskolan

Förskolan Fåret

Marknadsvägen 77

183 78 Täby

Rektor

Arja Sjölund

Telefon 073-516 00 42

E-post arja.sjolund@ronnbergs.se

Öppettider

Helgfri måndag–fredag kl. 7.30–17.00

Kontaktinfo för avdelningar
Solen

Telefon 076-945 80 35

Stjärnan

Telefon 076-945 80 34

Månen

Telefon 076-945 80 36

 

Våra barngrupper

Förskolan består av tre avdelningar för barn i åldern 1-5 år: Solen, Månen och Stjärnan. Under dagen delas barnen in i ännu mindre lärgrupper. Där ges tid för varje barn att bli lyssnad på och möjlighet till delaktighet och inflytande i utbildningen. På så sätt får barnen bästa möjlighet till utveckling och lärande mot förskolans mål utifrån sina egna intressen, behov och erfarenheter.

Med varje barns bästa i fokus skapar pedagogerna möjligheter för barnen att samspela och lära tillsammans. På Fåret blir barnen uppmuntrade och utmanade av omsorgsfulla pedagoger som förstår lekens betydelse för barns utveckling och lärande.

Lokaler och omgivningar

Lokalerna är stora, ljusa och rymliga. Lärmiljöerna är uppbyggda för att ge barnen bästa möjliga förutsättningar för lek, utforskande och kreativitet. Pedagoger och barn skapar gemensamt lärmiljöer med en variation av material, som stimulerar barns nyfikenhet och utforskande. Det finns miljö för bygg- och konstruktion, vattenlek, rollek, ateljé, läsmiljöer och digitala miljöer.
Barnen kan välja fritt bland de material och aktiviteter som förskolan erbjuder.

På förskolan har vi en trevlig gård med lekredskap som rutschkana, klätterställning och sandlådor. Biblioteket besöks ofta och vi gör också utflykter till parker och skog i närheten.

Demokrati, språkutveckling och hållbarhet

Förskolan är en demokratisk mötesplats, där barn och vuxna har rättigheter och skyldigheter. Vi lär ut demokrati konkret i vardagen. Exempelvis genom att rösta fram aktiviteter, driva egna frågor och aktivt engagera sig i sin omgivning. Barn ska ha rätt att uttrycka sina åsikter, tankar och känslor i en trygg miljö med vuxna som lyssnar och ser dem. Varje barn ges inflytande över utbildningen. De lär sig att ta hänsyn till varandras åsikter, viljor, känslor och olikheter.

På Fåret arbetar vi medvetet språkutvecklande. Vi använder oss av forskningsbaserade och beprövade språkstimulerande metoder beroende på vad som passar i barngruppen. Högläsning och berättande är ett naturligt inslag varje dag.

I vårt hållbarhetsarbete lär sig barnen att ta ansvar för miljö och omgivning tillsammans. Barnen hjälper till att källsortera, städa gården och plocka undan efter aktiviteter. De lär sig att arbeta tillsammans och ta hänsyn till varandra i en gemenskap där det är självklart att alla har rätt att vara sig själva.

Egen kock

Vi har en kock på förskolan som lagar god mat och lägger grunden för bra och goda matvanor. Maten är varierad och näringsriktig och det serveras alltid olika grönsaker till lunch. I möjligaste mån används ekologiska och närproducerade livsmedel. Vi ser på måltiden som en trevlig och lugn stund där samspel och dialog är viktigt.

Ansökan och köregler

Förskolan Fåret följer Täby kommuns regler och riktlinjer för förskolan vad gäller ansökan, köregler och föräldraavgifter. Ansökan sker genom kommunens webbsida.

Läs vidare och gör anmälan på Täby kommuns hemsida

Förskolor med helhetssyn

Hjärta

Kärlek, omsorg och empati. God samverkan och socialt samspel där alla värnar om både sig själv, medmänniskor, djur och natur i omgivningen.

Hjärna

Kognitiv utveckling, språk­utveck­ling och identitetsskapande. Utveckling av förmågor och för­ståelse inom olika läroplans­områden. Förmåga att förstå egna och andras känslor och behov, samt utveckla självkänsla och självkännedom.

Kropp

Hälsa, rörelse och näringsriktig kost.  Balans mellan aktivitet och vila. Medveten rörelseträning och avslappning ger förståelse för kroppens behov.

Själ

Lugn och ro i en trygg och harmonisk miljö, där alla är lika värdefulla och tillåts uttrycka sig och vara sig själv.

Mer info om förskolan

Vi tillhör Rönnbergs Friskolor

Förskolan Fåret är en del av Rönnbergs Friskolor AB. Vi har lång erfarenhet av att driva förskolor. Rönnbergs är en av Sveriges äldsta fristående arrangörer av förskoleverksamhet. Vår första förskola, Torpstugan i Spånga, startade vi redan 1993.

Våra förskolor arbetar utifrån en övergripande utbildningsidé. Läs gärna mer om vad som är gemensamt för våra förskolor i menyn på denna hemsida via länkarna Vision & utbildning samt Mer om oss.

Med helhetssyn för hjärta, hjärna, kropp och själ

Vi driver förskolor med en helhetssyn på människans utveckling och lärande. Det innebär att här får både hjärta, hjärna, kropp och själ näring. Allt i en hållbar, trygg, rolig och lärorik miljö.

Våra mål och riktlinjer

I planeringen av vår utbildning utgår vi ifrån FN:s barnkonvention, Skollagen, Förskolans läroplan (Lpfö 18) och kommunspecifika mål och riktlinjer.

Läs mer här: Styrdokument

Förskoleappen TYRA

På vår förskola använder vi appen TYRA som plattform för information och kommunikation mellan förskola och hem. Genom TYRA delas information från förskolan så att du kan se vad som sker på förskolan och följa ditt barns utveckling. Vårdnadshavare kan lägga in schema, göra frånvaroanmälan och kommunicera med barnets pedagoger.

Mer info om TYRA: www.tyra.io

Kom på besök

Du är varmt välkommen att kontakta vår rektor och boka tid för ett personligt besök.