Vår vision

En helhets­syn på utveckling och lärande

Vår vision är att driva förskolor med en helhets­syn på människans utveckling och lärande, där hjärta, hjärna, kropp och själ får näring, i en hållbar, trygg, rolig och lärorik miljö.

Vi arbetar för att skapa en känslosmart, stressfri och hållbar förskola med fokus på hälsa och välmående för alla. Utbildningen på våra förskolor sker i en rofylld, kreativ och stimulerande miljö. Inflytande, delaktighet och demokrati för alla barn och vuxna ska genomsyra vår arbetsmiljö.

Ledord i vårt arbete

Hjärta: Kärlek, omsorg och empati. God samverkan och socialt samspel där alla värnar om både sig själv, medmänniskor, djur och natur i omgivningen.

Hjärna: Kognitiv utveckling, språkutveckling och identitetsskapande. Utveckling av förmågor och förståelse inom olika läroplansområden. Förmåga att förstå egna och andras känslor och behov, samt utveckla självkänsla och självkännedom.

Kropp: Hälsa, rörelse och näringsriktig kost. Balans mellan aktivitet och vila. Medveten rörelseträning och avslappning ger förståelse för kroppens behov.

Själ: Lugn och ro i en trygg och harmonisk miljö, där alla är lika värdefulla och tillåts uttrycka sig och vara sig själv.

Lång erfarenhet av att driva fri­stående förskolor

Vi har lång erfarenhet av att driva fristående förskolor. När vi 1993 startade vår första förskola, Torpstugan i Spånga, var vi bland de första i Sverige. Rönnbergs Friskolor är nu en av Sveriges äldsta fristående arrangörer av förskoleverksamhet med stor erfarenhet och rutin inom området.

Våra förskolor i Storstockholm

Våra förskolor finns runt om i Storstockholmsområdet. Du hittar oss här:

Ekerö: Ångbåten Centrum och Ångbåten Gällstaö
Nacka: KUL i Björknäs
Nykvarn: Slottsparken
Stockholm: Torpstugan i Spånga
Täby: Fåret, Lärkan och Viggbyholm

|

Vår mission

”Varje barn ska ha rätt att uttrycka sig utan rädsla och utan att behöva bli missförstådd. Varje barn ska ha möjlighet att känna sig väl till mods i sin egen miljö och uppnå sin fulla potential. Och ’varje barn’ ska verkligen innefatta alla barn.”

Jane Lloyd, Edutherapy