Förskolan Viggbyholm, Täby

Förskolan Viggbyholm ligger i rymliga lokaler i Viggbyholm med närhet till kommunikationer. Utanför förskolan finns en stor långtidsparkering som underlättar lämningar och hämtningar. I närheten finns flera parker och skogsområden samt en grundskola.

På Viggbyholm är barnens lek viktig. Leken står i centrum och får ta stor plats i vår utbildning och undervisning. Pedagogerna använder sig av barnens lek när de undervisar mot läroplansmålen. I leken ges barn möjlighet att pröva sin förståelse av sin omgivning och utveckla förmåga till samspel och kommunikation. Förskolan ska vara trygg, rolig och lärorik. Barn lär genom lek! Allt är möjligt i leken!

Varmt välkommen till oss,
Arja Sjölund, rektor

Kontakta förskolan

Förskolan Viggbyholm

Södervägen 10A

183 69 Täby

Rektor

Arja Sjölund

Telefon 073-516 00 42

E-post arja.sjolund@ronnbergs.se

Öppettider

Helgfri måndag–fredag: 07.00–17.30

Kontaktinfo för avdelningar
Pärlan  

Telefon 076-945 80 58

Diamanten 

Telefon 076-945 80 57

Kristallen

Telefon 076-945 80 59

 

Våra barngrupper

På Viggbyholm är barnen fördelade på fem olika avdelningar. Pärlan Grön och Blå för barn i åldern 1–3 år, Kristallen för barn 3–4 år och Diamanten Gul och Röd för barn 4–5 år.

Undervisning sker till stor del i barnens lek. Pedagogerna planerar för att stimulera och utmana barnen i riktning mot läroplanens mål. Undervisningen påverkas av barnens intressen, erfarenheter och behov. Barnens lek är också en viktig utgångspunkt i utbildningen där lek, omsorg och undervisning ska bilda en helhet.

Lokaler och omgivningar

Förskolan Viggbyholm erbjuder lärmiljöer som stimulerar barns lek, lärande och utveckling. Lokalerna består av ljusa, rymliga och avgränsade utrymmen där barnen kan syssla med olika aktiviteter. På förskolan finns läshörna, ateljé, samt miljöer för fantasilek, bygg och konstruktion och mycket mera. Miljöerna, både inne och ute, är skapade för att omsorg, lek och lärande ska bilda en helhet över dagen. Det finns möjligheter för barnen att mötas och samverka i mindre grupper runt ett material.

Vår utemiljö består av tre olika gårdar som är anslutna till varandra och förskolan. På gården finns sandlådor, gungor och lekredskap. Stora delar av utbildningen bedrivs utomhus på gården och i vår närmiljö. I närområdet finns tillgång till skogsnatur och allmänna lekplatser som möjliggör olika upptäckter när vi går på utflykt med barnen.

Barnet, leken och hållbarhet i centrum

På Viggbyholm arbetar vi i mindre grupper för att möjliggöra delaktighet och trygghet för alla barn. Utbildningen innehåller många olika aktiviteter och ger utrymme för barnens eget utforskande. Vi arbetar projektinriktat och undersöker barnens olika hypoteser. I projekten får barnen möjlighet att uppleva, undersöka, pröva, fantisera och förundras tillsammans med andra barn och pedagoger.

Hållbar utveckling ekologiskt, ekonomiskt och socialt är viktigt i förskolan. Vi arbetar aktivt och medvetet med hållbarhet i alla dimensioner. Vi undervisar om hur alla kan bidra till en hållbar miljö och hälsa nu och i framtiden. Barnens medbestämmande och inflytande är en viktig aspekt i detta arbete. Det är barnens nyfikenhet och idéer som styr innehållet i utbildningen. Pedagogerna utgår från barnens tankar och funderingar när de planerar undervisningen.

Förskolan arbetar med Grön Flagg, vars mål är att skapa förutsättningarna för långsiktig förändring och viljan att göra skillnad.

Egen kock

Förskolan har ett eget kök där maten lagas från grunden. Vår kock lagar god mat och lägger grunden för bra och goda matvanor. Ekologiska och närproducerade alternativ används i möjligaste mån. Vi ser måltiden som en trevlig och lugn stund på dagen där samspel och dialog är viktigt.

Ansökan och köregler

Förskolan Viggbyholm följer Täby kommuns regler och riktlinjer för förskolan vad gäller ansökan, köregler och föräldraavgifter. Ansökan sker genom kommunens webbsida.

Läs vidare och gör anmälan på Täby kommuns hemsida

Förskolor med helhetssyn

Hjärta

Kärlek, omsorg och empati. God samverkan och socialt samspel där alla värnar om både sig själv, medmänniskor, djur och natur i omgivningen.

Hjärna

Kognitiv utveckling, språk­utveck­ling och identitetsskapande. Utveckling av förmågor och för­ståelse inom olika läroplans­områden. Förmåga att förstå egna och andras känslor och behov, samt utveckla självkänsla och självkännedom.

Kropp

Hälsa, rörelse och näringsriktig kost.  Balans mellan aktivitet och vila. Medveten rörelseträning och avslappning ger förståelse för kroppens behov.

Själ

Lugn och ro i en trygg och harmonisk miljö, där alla är lika värdefulla och tillåts uttrycka sig och vara sig själv.

Mer info om förskolan

Vi tillhör Rönnbergs Friskolor

Vår förskola är en del av Rönnbergs Friskolor AB. Vi har lång erfarenhet av att driva förskolor då Rönnbergs är en av Sveriges äldsta fristående arrangörer av förskoleverksamhet. Vår första förskola, Torpstugan i Spånga, startade vi redan 1993.

Våra förskolor arbetar utifrån en övergripande utbildningsidé. Läs gärna mer om vad som är gemensamt för våra förskolor i menyn på denna hemsida via länkarna Vision & utbildning samt Mer om oss.

Med helhetssyn för hjärta, hjärna, kropp och själ

Vi driver förskolor med en helhetssyn på människans utveckling och lärande. Det innebär att här får både hjärta, hjärna, kropp och själ näring. Allt i en hållbar, trygg, rolig och lärorik miljö.

Våra mål och riktlinjer

I planeringen av vår utbildning utgår vi ifrån FN:s barnkonvention, Skollagen, Förskolans läroplan (Lpfö 18) och kommunspecifika mål och riktlinjer.

Läs mer här: Styrdokument

Förskoleappen TYRA

På vår förskola använder vi appen TYRA som plattform för information och kommunikation mellan förskola och hem. Genom TYRA delas information från förskolan så att du kan se vad som sker på förskolan och följa ditt barns utveckling. Vårdnadshavare kan lägga in schema, göra frånvaroanmälan och kommunicera med barnets pedagoger.

Mer info om TYRA: www.tyra.io

Kom på besök

Du är varmt välkommen att kontakta vår rektor och boka tid för ett personligt besök.