Förskolan KUL i Björknäs, Nacka

Förskolan Kul är en trivsam liten förskola i Saltsjö-Boo i Nacka kommun. Förskolan ligger centralt i Björknäs med närhet till både parker och naturområden. Bussar till Stockholm, Värmdö och övriga Nacka finns runt hörnet.

Vårt namn ”KUL” står för Kreativitet och Uppmuntran i Lek och Lärande. Vi är en familjär liten förskola med ett stort hjärta. Här upptäcker och utforskar barnen världen i en trygg miljö, tillsammans med våra pedagoger. Vi bidrar till att ge barnen kunskaper och värden som lägger grunden för deras livslånga utveckling och lärande. Utevistelse och rörelse är en viktig del i vår utbildning som kännetecknas av lekfullhet, utforskande och glädje.

Vi arbetar projektinriktat, med barnen indelade i mindre lärgrupper under dagen. Då får de möjligheter att leka, skapa, utforska och prova sina egna idéer. Förskolan KUL är en förskola där vi vill att både barn och vuxna ska känna sig välkomna och delaktiga i meningsfulla och lärorika sammanhang.

Välkommen till oss,
Liselott Jonsson, rektor

Kontakta förskolan

Förskolan KUL

Ängsbacken 9

132 40 Saltsjö-Boo

E-post kul@ronnbergs.se

Rektor

Liselott Jonsson

Mobiltelefon 073-516 00 40

E-post liselott@ronnbergs.se

Öppettider

Helgfri måndag–fredag kl. 7.30–17.00

 

En barngrupp med trivsel och glädje

På Förskolan KUL har vi en barngrupp med barn i åldern 1–5 år. Utevistelse och rörelse är viktigt och ingår i utbildningen varje dag. Vi besöker närliggande parker flera gånger i veckan och går dessutom till skogen en dag per vecka. Varje månad gör vi en längre utflykt som hör ihop med vårt aktuella projekt. Vi besöker då till exempel teatrar och muséer.

Alla vårdnadshavare är välkomna att delta i våra utflykter och i vårt firande av högtider och fester. Vi förbereder dessa arrangemang och uppträder tillsammans med barnen för vårdnadshavarna, med sång och dans. Förskolan ska vara en plats där både barn och vuxna trivs och känner sig välkomna. Så att alla blir delaktiga i en rolig och meningsfull vardag.

Lokaler och omgivningar

Förskolan ligger i bottenplan i en fastighet med bostadsrätter. Det finns en lekpark i området och flera i närområdet som vi besöker tillsammans med barnen. Alldeles i närheten finns ett skogsområde där vi följer naturens växlingar under de olika årstiderna. Skogen ger barnen rika tillfällen för motoriska utmaningar och lek i kuperad miljö, där barnen ofta bygger kojor tillsammans.

Med barnet i centrum

Hos oss får ditt barn utrymme att utvecklas och lära utifrån sina egna förmågor och erfarenheter i en lugn och trygg miljö. – Både individuellt och tillsammans med barngruppen. Pedagogerna är lyhörda för barnens intressen och utgår ifrån barnen när olika undervisningsaktiviteter planeras. Barnen har stort inflytande och ges möjlighet att pröva och undersöka sina idéer utifrån olika perspektiv. Genom de olika projektarbeten som genomsyrar utbildningen får barnen rika möjligheter att leka, skapa, utforska och lära i mindre grupper.

På förskolan har vi en inspirerande och stimulerande pedagogisk miljö. Barnen erbjuds kreativt material som låter dem använda sin fantasi och uppfinningsrikedom. Exempelvis genom skapande verksamhet, bygg och konstruktion, digitala verktyg, naturvetenskap och teknik.

Under dagen delas barnen in i mindre lärgrupper beroende på intressen och aktiviteter. Det ger barnen förutsättningar att utvecklas och lära utifrån egna intressen, behov och erfarenheter. Den dagliga kontakten med vårdnadshavare vid hämtning och lämning, vid utvecklingssamtal och vid föräldramöten är viktiga delar i vår samverkan med hemmet för barnets bästa.

Bra mat från catering

Vår lunch levereras från RR Matproduktion och är till stor del ekologisk och utan tillsatsämnen. Varje dag får vi nybakat bröd från dem tillsammans med den andra maten. Kosten som serveras är näringsriktig och varierad. Vår leverantör innehar kvalitetscertifikaten IP Livsmedel och KRAV som tecken på hållbarhet och god kvalitet i alla led.

Ansökan och köregler

Vi följer Nacka kommuns regler och riktlinjer för förskolan vad gäller ansökan om plats, köregler och föräldraavgifter. Ansökan sker genom kommunens webbsida.

Läs vidare och gör anmälan på Nacka kommuns hemsida

Förskolor med helhetssyn

Hjärta

Kärlek, omsorg och empati. God samverkan och socialt samspel där alla värnar om både sig själv, medmänniskor, djur och natur i omgivningen.

Hjärna

Kognitiv utveckling, språk­utveck­ling och identitetsskapande. Utveckling av förmågor och för­ståelse inom olika läroplans­områden. Förmåga att förstå egna och andras känslor och behov, samt utveckla självkänsla och självkännedom.

Kropp

Hälsa, rörelse och näringsriktig kost.  Balans mellan aktivitet och vila. Medveten rörelseträning och avslappning ger förståelse för kroppens behov.

Själ

Lugn och ro i en trygg och harmonisk miljö, där alla är lika värdefulla och tillåts uttrycka sig och vara sig själv.

Mer info om förskolan

Vi tillhör Rönnbergs Friskolor

Förskolan KUL är en del av Rönnbergs Friskolor AB. Vi har lång erfarenhet av att driva förskolor då Rönnbergs är en av Sveriges äldsta fristående arrangörer av förskoleverksamhet. Vår första förskola, Torpstugan i Spånga, startade vi redan 1993.

Våra förskolor arbetar utifrån en övergripande utbildningsidé. Läs gärna mer om vad som är gemensamt för våra förskolor i menyn på denna hemsida via länkarna Vision & utbildning samt Mer om oss.

Med helhetssyn för hjärta, hjärna, kropp och själ

Vi driver förskolor med en helhetssyn på människans utveckling och lärande. Det innebär att här får både hjärta, hjärna, kropp och själ näring. Allt i en hållbar, trygg, rolig och lärorik miljö.

Våra mål och riktlinjer

I planeringen av vår utbildning utgår vi ifrån FN:s barnkonvention, Skollagen, Förskolans läroplan (Lpfö 18) och kommunspecifika mål och riktlinjer.

Läs mer här: Styrdokument

Förskoleappen TYRA

På vår förskola använder vi appen TYRA som plattform för information och kommunikation mellan förskola och hem. Genom TYRA delas information från förskolan så att du kan se vad som sker på förskolan och följa ditt barns utveckling. Vårdnadshavare kan lägga in schema, göra frånvaroanmälan och kommunicera med barnets pedagoger.

Mer info om TYRA: www.tyra.io

Kom på besök

Du är varmt välkommen att kontakta vår rektor och boka tid för ett personligt besök.