Förskolan Ångbåten Gällstaö, Ekerö

Vi är en trivsam förskola som drivs i ett fristående hus med en stor härlig gård. Förskolan Ångbåten ligger på Gällstaö, cirka en kilometer från Jungfrusund och tre kilometer från Ekerö Centrum. I närheten finns både parker och naturområden. Utevistelse, rörelse och hälsa är en viktig del i vår utbildning som kännetecknas av lekfullhet, utforskande och glädje.

På Ångbåten vill vi att både barn och vuxna ska känna sig välkomna och delaktiga i meningsfulla och lärorika sammanhang. Hos oss får ditt barn utrymme att utvecklas och lära utifrån sina egna förmågor och erfarenheter i en lugn och trygg miljö. Individuellt och tillsammans med barngruppen. Vi arbetar projektinriktat med barnen i mindre lärgrupper där de får möjlighet att leka, skapa, utforska och prova sina egna idéer.

Vi vill att vår utbildning ska ge barnen kunskaper och värden som lägger grunden för deras livslånga utveckling och lärande. Demokratiuppdraget och allas lika värde är en viktig del i detta. Vårt arbete med hållbarhet – socialt, miljömässigt och ekonomiskt genomsyrar utbildningen och undervisningen.

Välkommen till oss,
Linda Björkman, rektor

Kontakta förskolan

Förskolan Ångbåten Gällstaö

Syrénvägen 1

178 51 Ekerö

Rektor

Linda Björkman

Mobiltelefon 073-516 00 43

E-post linda@ronnbergs.se

Öppettider

Måndag–fredag kl. 07.00–17.00 (Ändras vid behov utifrån kommunens ramtider 6.30–18.00) 

Kontaktinfo för avdelningar
Åran

Telefon  076-946 66 78

Trossen

Telefon 076-946 46 76

Ankaret

Telefon 076-946 46 20

Fyren

Telefon 076-946-46-08

Barngrupper med trivsel och glädje

Förskolan Ångbåten Gällstaö är en plats där både barn och vuxna trivs och känner sig välkomna och delaktiga i en rolig och meningsfull vardag. Utevistelse och rörelse är centralt i vår utbildning – som kännetecknas av lekfullhet, utforskande och glädje.

Förskolan har plats för 70 barn fördelade på fyra hemvistelser: Åran och Trossen är för de yngsta barnen i åldern 1–2 år. Ankaret och Fyren är för de äldre barnen på 3–5 år. Barnen delas under dagen in i mindre lärgrupper beroende på intressen och aktiviteter. Det ger dem möjlighet att utvecklas och lära utifrån sina egna intressen, behov och erfarenheter.

Lokaler och omgivningar

Förskolan drivs i ett fristående hus omgivet av en stor härlig gård.

Vi finns på Gällstaö, cirka en km från Jungfrusund och tre km från Ekerö Centrum, med närhet till både parker och naturområden. Daglig utevistelse och återkommande utflykter i närområdet är en viktig del i vår utbildning.

Med barnet i centrum i trygg miljö

På Förskolan Ångbåten Gällstaö skapar vi en lugn och stressfri miljö där alla barn kan trivas och må bra. Pedagogerna är lyhörda för barnens intressen och utgår ifrån barnen när olika undervisningsaktiviteter planeras. Barnen har stort inflytande och ges möjlighet att pröva och undersöka sina idéer utifrån olika perspektiv. Genom de olika projektarbeten som genomsyrar utbildningen får barnen rika möjligheter att leka, skapa, utforska och lära i mindre grupper.

Vi har en trygg, inspirerande och stimulerande pedagogisk miljö. – Allt för barnets trygghet, välbefinnande och utveckling. Atmosfären kännetecknas av tillit till barns förmåga och kunnande. Allt material finns tillgängligt för barnen att välja och ta fram själva. De erbjuds kreativt material som låter dem använda sin fantasi och föreställningsförmåga. Exempelvis genom skapande, bygg- och konstruktion, naturvetenskap, teknik och digitala verktyg.

Den dagliga kontakten med vårdnadshavare vid lämning och hämtning, utvecklingssamtal och föräldramöten är viktiga delar i vår samverkan med hemmet för barnets bästa.

Egen kock som lagar nyttigt och ekologiskt

Förskolans lunch tillagas av vår kock som finns på vår närliggande förskola Ångbåten Centrum. Där lagas näringsriktig och varierad mat som levereras och serveras även till barnen på Gällstaö. I största möjliga mån används ekologiska livsmedel utan onödiga tillsatser och socker. Vegetarisk mat och specialkost serveras till de barn som behöver det. Barnen uppmuntras att smaka på allt, men de väljer själva vad de vill äta av det som serveras.

Ansökan och köregler

Vi följer Ekerö kommuns regler och riktlinjer för förskolan vad gäller ansökan om plats, köregler och föräldraavgifter. Ansökan sker genom kommunens webbsida.

Läs vidare och gör anmälan på Ekerö kommuns hemsida

Förskolor med helhetssyn

Hjärta

Kärlek, omsorg och empati. God samverkan och socialt samspel där alla värnar om både sig själv, medmänniskor, djur och natur i omgivningen.

Hjärna

Kognitiv utveckling, språk­utveck­ling och identitetsskapande. Utveckling av förmågor och för­ståelse inom olika läroplans­områden. Förmåga att förstå egna och andras känslor och behov, samt utveckla självkänsla och självkännedom.

Kropp

Hälsa, rörelse och näringsriktig kost.  Balans mellan aktivitet och vila. Medveten rörelseträning och avslappning ger förståelse för kroppens behov.

Själ

Lugn och ro i en trygg och harmonisk miljö, där alla är lika värdefulla och tillåts uttrycka sig och vara sig själv.

Mer info om förskolan

Vi tillhör Rönnbergs Friskolor

Förskolan Ångbåten Gällstaö är en del av Rönnbergs Friskolor AB. Vi har lång erfarenhet av att driva förskolor då Rönnbergs är en av Sveriges äldsta fristående arrangörer av förskoleverksamhet. Vår första förskola, Torpstugan i Spånga, startade vi redan 1993.

Våra förskolor arbetar utifrån en övergripande utbildningsidé. Läs gärna mer om vad som är gemensamt för våra förskolor i menyn på denna hemsida via länkarna Vision & utbildning samt Mer om oss.

Med helhetssyn för hjärta, hjärna, kropp och själ

Vi driver förskolor med en helhetssyn på människans utveckling och lärande. Det innebär att här får både hjärta, hjärna, kropp och själ näring. Allt i en hållbar, trygg, rolig och lärorik miljö.

Våra mål och riktlinjer

I planeringen av vår utbildning utgår vi ifrån FN:s barnkonvention, Skollagen, Förskolans läroplan (Lpfö 18) och kommunspecifika mål och riktlinjer.

Läs mer här: Styrdokument

Förskoleappen TYRA

På vår förskola använder vi appen TYRA som plattform för information och kommunikation mellan förskola och hem. Genom TYRA delas information från förskolan så att du kan se vad som sker på förskolan och följa ditt barns utveckling. Vårdnadshavare kan lägga in schema, göra frånvaroanmälan och kommunicera med barnets pedagoger.

Mer info om TYRA: www.tyra.io

Kom på besök

Du är varmt välkommen att kontakta vår rektor och boka tid för ett personligt besök.