Förskola och hem

En god samverkan mellan hemmet och förskolan är nödvändig för att ditt barn ska trivas på sin förskola och utvecklas på allra bästa sätt. Vi strävar alltid efter ett gott och förtroendefullt samarbete för barnets bästa. Där är även du som förälder eller vårdnadshavare aktivt delaktig. På så sätt kan de bästa möjliga förutsättningarna skapas för barnets trygghet, utveckling och lärande.

Introduktionen av ditt barn till förskolan

När ditt barn ska börja på en av våra förskolor startar vi med en introduktion. Den sker under några dagar där barnet i sin egen takt får vänja sig vid att vistas på förskolan. Målet med introduktionen är att både barnet och du som förälder eller vårdnadshavare ska bli trygga med att barnet vistas på förskolan under dagarna, utan din närvaro.

Inom Rönnbergs Friskolor utgår vi ifrån en modell som kallas föräldraaktiv introduktion. Denna sker under minst tre dagar där du som förälder medverkar aktivt. Den första dagen får du och ditt barn besöka förskolan under en förmiddag. Då får ni  en första inblick i den nya miljön. Du får tillfälle att ställa frågor till oss och berätta om ditt barn i lugn och ro. Därefter deltar ni tillsammans i förskolans aktiviteter under ytterligare några dagar. Vi har valt denna modell eftersom undersökningar visar att den fungerar bra. Introduktionen anpassas utifrån barnets och familjens behov i samverkan med dig som förälder.

Föräldrasamverkan

  • Förskolorna har föräldramöten 1–2 gånger per läsår. Om föräldrar så önskar – även föräldraråd.
  • Utvecklingssamtal genomförs minst en gång per år. Ytterligare samtal genomförs vid behov eller efter önskemål från förälder eller pedagog.
  • Sommaravslutning och traditionella högtider firas ibland tillsammans med föräldrarna. Varierar mellan förskolorna och från år till år.

Övergång till skola

Förskolan har ett särskilt ansvar för att hitta former för att avrunda och avsluta förskoleperioden, samt berätta om och förbereda barnen för det nya som ska komma.

Övergången till förskoleklasser sker i samverkan med de skolor som tar emot barn från förskolan. Samarbetet ser olika ut i de olika kommunerna. Varje förskola har egna rutiner för hur samverkan kring övergången ser ut på just den enheten. Kontakta din förskola om du vill ha mer information.