Synpunkter och klagomål

Vi vill uppmuntra dig som förälder eller vårdnadshavare till barn i våra förskolor att framföra dina förslag, synpunkter eller klagomål på utbildningen till oss. Vi tar alla synpunkter och klagomål på allvar och strävar efter att lösa problem som uppstår. Vi hanterar klagomål utan dröjsmål.

När du som förälder eller vårdnadshavare har klagomål på utbildningen i någon av förskolorna inom Rönnbergs Friskolor så kan du framföra dem muntligen eller skriftligen.

Synpunkter och klagomål hanteras i dessa steg

Steg 1

Vid våra förskolor vill vi i första hand uppmuntra till att synpunkter eller klagomål i utbildningen tas upp direkt med den personal som det berör.

Om du efter kontakt med personalen fortfarande har klagomål eller inte är nöjd med hanteringen kontaktar du förskolans rektor. Det kan du givetvis också göra om du av någon anledning inte vill vända dig till personalen utan framföra din åsikt direkt till rektorn.

Du hittar kontaktuppgifter till din förskolas rektor på sidan för ditt barns förskola. Den kan du finna här på vår hemsida via menyn under ”Våra förskolor.”

Steg 2

Rektorn tar emot ditt klagomål. Därefter kontaktar rektorn berörd personal för att få dess syn på sakfrågan. Alla klagomål följs upp och dokumenteras.

Rektorn ansvarar för att uppföljning görs inom 14 dagar.

Steg 3

Om du vill gå vidare med ärendet kan du ta kontakt med förskolans huvudman, representerad av skolchef Liselott Jonsson. Om ärendet gäller förskolor där Liselott Jonsson är rektor så hanteras det istället av företagets styrelse.

Klagomål på förskolans huvudman

Om klagomålet gäller huvudmannen eller om du fortfarande inte är nöjd med hur ärendet hanterats kan du kontakta den förvaltning som är ansvarig för utbildningen i den kommun där ditt eller dina barn går i förskola för att framföra dina klagomål.

Kommunen har ett övergripande ansvar och tillsyn över alla förskolor som bedrivs inom dess kommun. Skolinspektionen är den myndighet som i sin tur har tillsyn över att kommunerna sköter sina åtaganden.

Blankett för synpunkter eller klagomål

Blankett som kan användas för att skriftligen framföra synpunkter eller klagomål finns att få på förskolan. Det går även bra att skicka ett mail eller ringa till rektorn och framföra sitt ärende.

Ladda ner blankett för synpunkter/klagomål