Förskolan Slotts­parken, Taxinge, Nykvarn

Förskolan Slottsparken är en trivsam liten förskola i Taxinge, Nykvarns kommun. Förskolan ligger i lantliga omgivningar nära skog och natur, en knapp kilometer från Taxinge Slott.

Förskolan Slottsparken drivs i ett fint gammalt trähus omgivet av en stor härlig gård. En idealisk miljö som ger barnen möjlighet till lek, utforskande, experimenterande och motoriska utmaningar. Utevistelse och rörelse är en viktig del i vår utbildning som kännetecknas av lekfullhet, utforskande och glädje.

Vi jobbar projektinriktat med barnen i mindre lärgrupper där de får leka, skapa, utforska och prova sina egna idéer. Slottsparken är en förskola där vi vill att både barn och vuxna ska känna sig välkomna och delaktiga i meningsfulla och lärorika sammanhang.

Välkommen till oss,

Malin Hansén Lindkälla, Rektor

Kontakta förskolan

Förskolan Slottsparken

Näsby 37

155 93 Nykvarn

Telefon 076-052 73 63

E-post: slottsparken@ronnbergs.se

Rektor

Malin Hansén Lindkälla

Telefon 076-231 55 00

E-post malin@ronnbergs.se

Öppettider

Vardagar 6.30–17.00

En barngrupp med trivsel och glädje

På Slottsparken har vi en barngrupp med barn i åldern 1–5 år. Under dagen delas barnen in i mindre lärgrupper beroende på intressen och aktiviteter. Det ger barnen förutsättningar att utvecklas och lära utifrån egna intressen, behov och erfarenheter.

Vår förskola är en plats där både ditt barn och vi vuxna trivs och alla känner sig välkomna och delaktiga i en rolig och meningsfull vardag. Vår utbildning och undervisning kännetecknas av lekfullhet, glädje och utforskande!

Lokaler och omgivningar

Förskolan ligger lantligt med närhet till skog och natur. Vi har en stor gård med många möjligheter till lek, utforskande, experiment och motoriska utmaningar. Daglig utevistelse och rörelse är en viktig del i vår utbildning.

Förskolan Slottsparken har stora, ljusa och rymliga lokaler. De inbjuder till lek, utforskande och ger goda möjligheter till lärande. Miljön är uppbyggd med olika stationer och material som ständigt förändras och utmanar barnen i deras lek och utforskande. Det finns miljö för bygg- och konstruktion, vattenlek, rollek, ateljé, läsmiljöer och digitala miljöer. Barnen får här möjlighet att leka och lära utifrån sina intressen och kan välja fritt bland de material och aktiviteter som förskolan erbjuder.

Med barnet i centrum

Här får ditt barn utrymme att utvecklas och lära utifrån sina egna förmågor och erfarenheter – både individuellt och tillsammans med barngruppen. Våra pedagoger är lyhörda för barnens intressen och utgår ifrån det när de planerar aktiviteterna som genomförs med barnen. De skapar möjligheter för barnen att pröva och undersöka sina idéer utifrån olika perspektiv. Genom de olika projektarbeten som genomsyrar utbildningen ges barnen rika möjligheter att leka, skapa, utforska och lära i mindre grupper.

På förskolan har vi en inspirerande pedagogisk miljö, som inbjuder till skapande, utforskande, lek och lärande. Barnen erbjuds kreativt material som låter dem använda sin fantasi och uppfinningsrikedom. Exempelvis genom skapande verksamhet, bygg och konstruktion, digitala verktyg, naturvetenskap och teknik.

Mat från Taxinge slott

Maten på Rönnbergs förskolor är näringsriktig och varierad. På Slottsparken serveras husmanskost som tillagas på Taxinge slott. Vi använder ekologiska och närproducerade livsmedel i så stor utsträckning som möjligt.

Ansökan och köregler

Förskolan Slottsparken följer Nykvarns kommuns regler och riktlinjer för förskolan vad gäller ansökan, köregler och föräldraavgifter. Ansökan sker genom kommunens webbsida. 

Läs vidare och gör anmälan på Nykvarns kommuns hemsida

Slottsparken tar också emot barn från Strängnäs kommun och andra angränsande kommuner:  Då är det den kommunens regler och avgifter som gäller. Ansökan om plats görs då direkt till förskolan genom att ni kontaktar rektorn på: malin@ronnbergs.se

Förskolor med helhetssyn

Hjärta

Kärlek, omsorg och empati. God samverkan och socialt samspel där alla värnar om både sig själv, medmänniskor, djur och natur i omgivningen.

Hjärna

Kognitiv utveckling, språk­utveck­ling och identitetsskapande. Utveckling av förmågor och för­ståelse inom olika läroplans­områden. Förmåga att förstå egna och andras känslor och behov, samt utveckla självkänsla och självkännedom.

Kropp

Hälsa, rörelse och näringsriktig kost.  Balans mellan aktivitet och vila. Medveten rörelseträning och avslappning ger förståelse för kroppens behov.

Själ

Lugn och ro i en trygg och harmonisk miljö, där alla är lika värdefulla och tillåts uttrycka sig och vara sig själv.

Mer info om förskolan

Vi tillhör Rönnbergs Friskolor

Förskolan Slottsparken är en del av Rönnbergs Friskolor AB. Vi har lång erfarenhet av att driva förskolor då Rönnbergs är en av Sveriges äldsta fristående arrangörer av förskoleverksamhet. Vår första förskola, Torpstugan i Spånga, startade vi redan 1993.

Våra förskolor arbetar utifrån en övergripande utbildningsidé. Läs gärna mer om vad som är gemensamt för våra förskolor i menyn på denna hemsida via länkarna Vision & utbildning samt Mer om oss.

Med helhetssyn för hjärta, hjärna, kropp och själ

Vi driver förskolor med en helhetssyn på människans utveckling och lärande. Det innebär att här får både hjärta, hjärna, kropp och själ näring. Allt i en hållbar, trygg, rolig och lärorik miljö.

Våra mål och riktlinjer

I planeringen av vår utbildning utgår vi ifrån FN:s barnkonvention, Skollagen, Förskolans läroplan (Lpfö 18) och kommunspecifika mål och riktlinjer.

Läs mer här: Styrdokument

Förskoleappen TYRA

På vår förskola använder vi appen TYRA som plattform för information och kommunikation mellan förskola och hem. Genom TYRA delas information från förskolan så att du kan se vad som sker på förskolan och följa ditt barns utveckling. Vårdnadshavare kan lägga in schema, göra frånvaroanmälan och kommunicera med barnets pedagoger.

Mer info om TYRA: www.tyra.io

Kom på besök

Du är varmt välkommen att kontakta vår rektor och boka tid för ett personligt besök.