Ronnbergs.se sekretess­­policy

Varför ska jag läsa denna sekretess­policy?

Denna policy beskriver hur Rönnbergs friskolor samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter via webbplatsen ronnbergs.se.

​Personuppgiftsansvarig

Rönnbergs Friskolor AB, organisationsnummer 556549-5123, telefonnummer : 0737080851

Postadress: Box 7081, 174 07 Sundbyberg
Personuppgiftsombud

Alexander Rönnberg

E-post: Alexander@ronnbergs.se

Tel: 0737080851

 

Vilken information samlas in om mig?

Information samlas in via webbformulär på webbplatsen ronnbergs.se för att kunna hjälpa dig att få svar på dina frågor. Information som samlas inkluderar:

  • Email
  • Namn
  • Frivilligt meddelande där du själv väljer vilken information du lämnar

 

För vilket ändamål samlas informationen in?

För att hjälpa till med förfrågningar eller platsansökningar som skickas in via formulären på webbplatsen. Och för att kunna kontaktakta dig med ett svar. Endast information som behövs för att tillhandahålla våra tjänster till dig kommer att samlas in.

 

Hur länge sparas informationen?

Information som används för att besvara förfrågningar behålls till dess behandlingen av ärendet är klar. Eller tills du begär att den ska tas bort.

 

Med vem delas min information?

Din information delas inte med någon utomstående utan ditt medgivande.

 

Var lagras min information?

Din information lagras endast i lokal dator och backup. När det gäller mejlkonversation så kan den även sparas på e-postserver hos webbhotellet One.com.

 

Vilka är mina rättigheter?

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på personuppgifter om dig.

Rätt till rättelse: Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.

Rätt till radering: Du kan begära att dina personuppgifter ska radera. Undantag är uppgifter som ska sparas enligt lag.

Dataportabilitet: Du kan be att dina personuppgifter flyttas till någon annan IT-miljö, hos antingen ett annat företag eller till dig. Undantag är uppgifter som ska sparas enligt lag.

Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst (om du givit detta). Antingen genom att avprenumerera från utskicket eller kontakta oss via e-post.

Klagomål: Du kan lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att dina personuppgifter behandlats i strid med dataskyddsförordningen/GDPR.

 

Hur kan jag använda mina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post som finns längst ned i denna policy. Om du vill lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten så behöver du kontakta dem.

 

Uppdateringar av denna policy

Denna policy kan komma att uppdateras och kommer då publiceras på denna webbsida. Policyn uppdaterades senast den 17 oktober 2023.

 

Hur du kan ta kontakt

Om du har några frågor angående denna policy, din information, eller dina rättigheter så kan du ta kontakt via e-post: info@ronnbergs.se