Förskolor för välmående i hjärta, hjärna, kropp och själ

Ett unikt koncept kring hälsa och välmående, för en stressfri och känslosmart förskola

Välkommen till oss på Rönnbergs Friskolor. Vi driver förskolor med en helhetssyn på barns utveckling och lärande. Hos oss får ert barns hjärta, hjärna, kropp och själ näring i en hållbar, trygg, rolig och lärorik miljö.

Låt ditt barn utvecklas och lära i en förskola med fokus på hälsa och välmående för alla. Vi finns runt om i Stockholmsområdet; Ekerö, Nacka, Nykvarn, Spånga och Täby.

Om våra för­skolor i Stockholms­området

Våra förskolor

Vi finns runt om i Stockholms­området: på Ekerö, i Nacka, Nykvarn, Spånga och i Täby.

Vision & utbildning

Vi driver förskolor med en helhetssyn på människans utveckling och lärande.

Mer om oss

Läs om samverkan mellan förskola och hem, trygg och säker förskola och våra styrdokument.  

Förskolor med helhetssyn

Hjärta

Kärlek, omsorg och empati. God samverkan och socialt samspel där alla värnar om både sig själv, medmänniskor, djur och natur i omgivningen.

Hjärna

Kognitiv utveckling, språk­utveck­ling och identitetsskapande. Utveckling av förmågor och för­ståelse inom olika läroplans­områden. Förmåga att förstå egna och andras känslor och behov, samt utveckla självkänsla och självkännedom.

Kropp

Hälsa, rörelse och näringsriktig kost.  Balans mellan aktivitet och vila. Medveten rörelseträning och avslappning ger förståelse för kroppens behov.

Själ

Lugn och ro i en trygg och harmonisk miljö, där alla är lika värdefulla och tillåts uttrycka sig och vara sig själv.

En snabb översikt av våra förskolor

Vi är Rönnbergs Friskolor

Välkommen till Rönnbergs Friskolor AB. Som en av Sveriges äldsta fristående arrangörer av förskoleverksamhet, har vi lång erfarenhet av att driva förskolor. Vår första förskola, Torpstugan i Spånga, startade vi redan 1993.

Våra förskolor arbetar utifrån en övergripande utbildningsidé. Läs gärna mer om vad som är gemensamt för våra förskolor i menyn på denna hemsida via länkarna Vision & utbildning samt Mer om oss.

Med helhetssyn för hjärta, hjärna, kropp och själ

Vi driver förskolor med en helhetssyn på människans utveckling och lärande. Det innebär att här får både hjärta, hjärna, kropp och själ näring. Allt i en hållbar, trygg, rolig och lärorik miljö.

Våra mål och riktlinjer

I planeringen av vår utbildning utgår vi ifrån FN:s barnkonvention, Skollagen, Förskolans läroplan (Lpfö 18) och kommunspecifika mål och riktlinjer.

Läs mer här: Styrdokument

Förskoleappen TYRA

På vår förskola använder vi appen TYRA som plattform för information och kommunikation mellan förskola och hem. Genom TYRA delas information från förskolan så att du kan se vad som sker på förskolan och följa ditt barns utveckling. Vårdnadshavare kan lägga in schema, göra frånvaroanmälan och kommunicera med barnets pedagoger.

Mer info om TYRA: www.tyra.io (extern länk)

Välkommen på besök

Du är varmt välkommen att boka tid för ett personligt besök på någon av  våra förskolor. Så kan du bilda dig en uppfattning direkt på plats om vi passar bra ihop med dig och ditt barn.