Förskolan Torpstugan, Spånga

Torpstugan är en mångkulturell förskola där flerspråkighet och olika kulturer ses som en tillgång i en alltmer global värld. Att arbeta interkulturellt och språkutvecklande är självklart för våra pedagoger. Vi lägger stor vikt vid samverkan med vårdnadshavare för att ge varje barn vad det behöver under sin förskoletid hos oss.

Vår förskola är en plats där alla ska känna sig välkomna och delaktiga i meningsfulla och lärorika sammanhang. Vi jobbar projektinriktat med barnen i mindre lärgrupper där de får leka, skapa, utforska och prova sina egna idéer. Utbildning och undervisning kännetecknas av lekfullhet, glädje och utforskande!

Välkommen till oss,
Liselott Jonsson, rektor och Helena Kampenborg, biträdande rektor

Kontakta förskolan

Förskolan Torpstugan

Torpstugegränd 5

163 41 Spånga

Rektor

Liselott Jonsson

Telefon 073-516 00 40

E-post liselott@ronnbergs.se

Biträdande rektor

Helena Kampenborg

Telefon 073-516 00 41

E-post helena@ronnbergs.se

Öppettider

Måndag–fredag kl. 6.30–17.30 (Ändras vid behov utifrån kommunens ramtider 6.30–18.30)

Kontaktinfo för avdelningar

 

Myran

Telefon 072-253 02 45

Nyckelpigan

Telefon 072-253 02 46

Ekorren

Telefon 072-253 02 47

Igelkotten

Telefon 072-253 02 48

En trygg och inkluderande förskola

På Torpstugan finns plats för 90 barn fördelade på fem hemvistelser. Nyckelpigan och Myran för barn i åldern 1-2 år, Igelkotten och Ekorren för 3-4 år och Vargen för barnen som är 5 år. Under dagen delas barnen in i mindre lärgrupper beroende på intressen och aktiviteter. Det ger barnen förutsättningar att utvecklas och lära utifrån egna intressen, behov och erfarenheter.

En trygg förskolemiljö ger barn förutsättningar att upptäcka nya saker om sig själv och sin omgivning tillsammans med lyhörda pedagoger och andra barn. Likabehandling och inkludering är viktiga ledord i förskolans utbildning. Pedagogerna arbetar aktivt främjande och förebyggande för allas delaktighet. Varje barn ska se sig själv vara en tillgång i gruppen.

Utveckling och lärande med språkfokus

Här får ditt barn utrymme att utvecklas och lära utifrån sina egna förmågor och erfarenheter – både individuellt och tillsammans med barngruppen. Våra pedagoger är lyhörda för barnens intressen och behov när de planerar aktiviteter som genomförs med barnen. De skapar möjligheter för barnen att pröva och undersöka sina idéer utifrån olika perspektiv. Genom olika projektarbeten ges barnen möjligheter att leka, skapa, utforska, experimentera och lära i mindre grupper.

Ett språkutvecklande arbetssätt är centralt i vår utbildning. Vi tillvaratar alla möjligheter till kommunikation och dialog under dagen. Det verbala språket förstärks med bildstöd och TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) för att främja barns kommunikation och språkutveckling. Böcker och berättande är också viktiga inslag i detta arbete.

 

Rörelse och hållbarhet

Barnen erbjuds rörelsestunder och motorisk träning varje dag. Barnen är ute varje dag och skogen besöks regelbundet. Där finns det utrymme för barn och pedagoger att samspela och språka om djur och natur, samt hållbar utveckling. Hållbar utveckling, socialt, ekologiskt och ekonomiskt är viktigt i förskolans vardag.

Lokaler och omgivningar

Förskolan ligger i en fristående fastighet omgiven av två gårdar. En gård för de yngsta barnen och en för de äldre. Förskolan ligger vid en återvändsgränd och har nära till stora grönområden, skog och lekparker. Det är också nära till Spånga IP och Spånga By, som barngrupperna ofta besöker. Gårdarna och lokalerna inomhus är rymliga och ger barnen möjlighet att röra sig. Och även att gå undan om man vill vara själv eller i mindre grupp. En viktig del i vår utbildning är daglig utevistelse och återkommande utflykter till skog och natur. Det ger möjlighet till både lek, rörelse och lärande.

På förskolan Torpstugan har vi en inspirerande pedagogisk miljö, som inbjuder till skapande, utforskande, lek och lärande. Barnen erbjuds kreativt material som låter dem använda sin fantasi och uppfinningsrikedom. Exempelvis genom skapande verksamhet, bygg och konstruktion, digitala verktyg, naturvetenskap och teknik.

Egen kock lagar vår mat

Lunchen tillagas och serveras av förskolans egen kock. Maten är näringsriktig och varierad husmanskost som serveras med säsongens grönsaker. Vi använder ekologiska och närproducerade livsmedel i så stor utsträckning som möjligt.

Ansökan till Torpstugan

Förskolan Torpstugan följer Stockholm Stads regler och riktlinjer för förskolan vad gäller ansökan, köregler och föräldraavgifter. Ansökan sker genom Stockholms Stads webbsida.

Läs vidare och gör anmälan på Stockholms Stads webbsida

Köregler vid ansökan om plats

Vid ledig plats ska erbjudande gå till de barn som valt att stå i kö till verksamheten. Bland dessa barn görs följande urval: 1. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan erbjuds plats före andra barn. 2. Barn med längst kötid till förskolan erbjuds plats först. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering (äldre barn går före yngre).

Barn från andra kommuner

Torpstugan tar även emot barn från andra kommuner. Det är då den kommunens regler och avgifter som gäller. Ansökan om plats görs då direkt till förskolan genom att ni kontaktar rektorn.

   Förskolor med helhetssyn

   Hjärta

   Kärlek, omsorg och empati. God samverkan och socialt samspel där alla värnar om både sig själv, medmänniskor, djur och natur i omgivningen.

   Hjärna

   Kognitiv utveckling, språk­utveck­ling och identitetsskapande. Utveckling av förmågor och för­ståelse inom olika läroplans­områden. Förmåga att förstå egna och andras känslor och behov, samt utveckla självkänsla och självkännedom.

   Kropp

   Hälsa, rörelse och näringsriktig kost.  Balans mellan aktivitet och vila. Medveten rörelseträning och avslappning ger förståelse för kroppens behov.

   Själ

   Lugn och ro i en trygg och harmonisk miljö, där alla är lika värdefulla och tillåts uttrycka sig och vara sig själv.

   Mer info om förskolan

   Vi tillhör Rönnbergs Friskolor

   Förskolan Torpstugan är en del av Rönnbergs Friskolor AB. Vi har lång erfarenhet av att driva förskolor. Rönnbergs är en av Sveriges äldsta fristående arrangörer av förskoleverksamhet. Torpstugan var vår allra första förskola som vi startade redan 1993.

   Våra förskolor arbetar utifrån en övergripande utbildningsidé. Läs gärna mer om vad som är gemensamt för våra förskolor i menyn på denna hemsida via länkarna Vision & utbildning samt Mer om oss.

   Med helhetssyn för hjärta, hjärna, kropp och själ

   Vi driver förskolor med en helhetssyn på människans utveckling och lärande. Det innebär att här får både hjärta, hjärna, kropp och själ näring. Allt i en hållbar, trygg, rolig och lärorik miljö.

   Våra mål och riktlinjer

   I planeringen av vår utbildning utgår vi ifrån FN:s barnkonvention, Skollagen, Förskolans läroplan (Lpfö 18) och kommunspecifika mål och riktlinjer.

   Läs mer här: Styrdokument

   Förskoleappen TYRA

   På vår förskola använder vi appen TYRA som plattform för information och kommunikation mellan förskola och hem. Genom TYRA delas information från förskolan så att du kan se vad som sker på förskolan och följa ditt barns utveckling. Vårdnadshavare kan lägga in schema, göra frånvaroanmälan och kommunicera med barnets pedagoger.

   Mer info om TYRA: www.tyra.io

   Kom på besök

   Du är varmt välkommen att kontakta vår rektor och boka tid för ett personligt besök.