Styr­dokument

Läroplan, lagar och riktlinjer

Utbildningen i våra förskolor styrs övergripande av följande lagar och riktlinjer:

Förskolorna följer också de riktlinjer som finns för varje kommun.

Vidare följer huvudmannen de övriga styrdokument som krävs för att driva företag och fristående förskola i Sverige, såsom arbetslagar och arbetsmiljölagar.