Förskolan Ångbåten Centrum, Ekerö

Förskolan Ångbåten Centrum är en trivsam förskola som drivs i ett friliggande hus med egen gård. Förskolan ligger centralt vid Ekerö Centrum med närhet till både bibliotek, parker och naturområden. Utevistelse, rörelse och hälsa är en viktig del i vår utbildning som kännetecknas av lekfullhet, utforskande och glädje. 

På Ångbåten vill vi att både barn och vuxna ska känna sig välkomna och delaktiga i meningsfulla och lärorika sammanhang. Hos oss får ditt barn utrymme att utvecklas och lära utifrån sina egna förmågor och erfarenheter i en lugn och trygg miljö, både individuellt och tillsammans med barngruppen. Vi arbetar projektinriktat med barnen i mindre lärgrupper där de får möjlighet att leka, skapa, utforska och prova sina egna idéer.

Vi vill att utbildningen ska ge barnen kunskaper och värden som lägger grunden för deras livslånga utveckling och lärande. Demokratiuppdraget och allas lika värde är en viktig del i detta. Vårt arbete med hållbarhet – socialt, miljömässigt och ekonomiskt genomsyrar utbildningen och undervisningen.

Välkommen till oss,
Linda Björkman, rektor

Kontakta förskolan

Förskolan Ångbåten Centrum

Pråmvägen 3

178 30 Ekerö

Rektor

Linda Björkman

Mobiltelefon 073-516 00 43

E-post linda@ronnbergs.se

Öppettider

Måndag–fredag kl. 6.30–17.00 (Ändras vid behov utifrån kommunens ramtider 6.30–18.00.)

Kontaktinfo för avdelningar
Jollen

Telefon 076-946 26 03

Ekan

Telefon 076-946 45 96

Bojen

Telefon 076-946 26 68

Barngrupper med trivsel och glädje

Förskolan Ångbåten Centrum är en plats där både barn och vuxna trivs och känner sig välkomna och delaktiga i en rolig och meningsfull vardag. Vår utbildning och undervisning kännetecknas av lekfullhet, glädje och utforskande!

Förskolan har plats för 55 barn fördelade på tre hemvistelser: Jollen för de yngsta barnen i 1–2 årsåldern; Bojen och Ekan för de äldre på 3–5 år. Barnen delas under dagen in i mindre lärgrupper beroende på intressen och aktiviteter. Detta för att ge alla barn möjlighet att utvecklas och lära utifrån sina egna intressen, behov och erfarenheter.

Lokaler och omgivningar

Ångbåten Centrum drivs i ett friliggande hus med egen gård. Lokalerna är stora och ljusa och det finns ett stort gemensamt rörelserum som används av alla.

Förskolan ligger centralt vid Ekerö Centrum med närhet till kommunala bussar. På promenadavstånd finns Ekebyhovsparken och skogen dit vi gör återkommande utflykter med barnen. Daglig utevistelse är också en viktig del i vår utbildning.

Med barnet i centrum i trygg miljö

På Förskolan Ångbåten Centrum skapar vi en lugn och stressfri miljö. Här kan alla barn trivas och må bra. Våra pedagoger är lyhörda för barnens intressen och utgår från barnen när olika undervisningsaktiviteter planeras. Barnen har stort inflytande och ges möjlighet att pröva och undersöka sina idéer utifrån olika perspektiv. Genom de olika projektarbeten som genomsyrar utbildningen får barnen rika möjligheter att leka, skapa, utforska och lära i mindre grupper.

På vår förskola har vi en trygg, inspirerande och stimulerande pedagogisk miljö. Det är viktigt för barnets trygghet, välbefinnande och utveckling. Atmosfären kännetecknas av tillit till barns förmåga och kunnande. För att barnen själva ska kunna välja och ta fram vad de är intresserade av finns allt material direkt tillgängligt dem. De erbjuds ett varierat kreativt material som låter dem använda sin fantasi och föreställningsförmåga. Exempelvis genom skapande, bygg- och konstruktion. Vi har också material för naturvetenskap och teknik samt digitala verktyg.

Den dagliga kontakten med vårdnadshavare vid lämning och hämtning, utvecklingssamtal och föräldramöten är viktiga delar i vår samverkan med hemmet för barnets bästa.

Egen kock som lagar nyttigt och ekologiskt

Förskolan har en egen kock som tillagar och serverar näringsriktig och varierad mat till barnen. I möjligaste mån används ekologiska livsmedel utan onödiga tillsatser och socker. Det serveras vegetarisk mat och specialkost till de barn som behöver. Barnen uppmuntras att smaka på allt, men de väljer själva vad de vill äta av det som serveras.

Ansökan och köregler

Vi följer Ekerö kommuns regler och riktlinjer för förskolan vad gäller ansökan om plats, köregler och föräldraavgifter. Ansökan sker genom kommunens webbsida.

Läs vidare och gör anmälan på Ekerö kommuns hemsida

Förskolor med helhetssyn

Hjärta

Kärlek, omsorg och empati. God samverkan och socialt samspel där alla värnar om både sig själv, medmänniskor, djur och natur i omgivningen.

Hjärna

Kognitiv utveckling, språk­utveck­ling och identitetsskapande. Utveckling av förmågor och för­ståelse inom olika läroplans­områden. Förmåga att förstå egna och andras känslor och behov, samt utveckla självkänsla och självkännedom.

Kropp

Hälsa, rörelse och näringsriktig kost.  Balans mellan aktivitet och vila. Medveten rörelseträning och avslappning ger förståelse för kroppens behov.

Själ

Lugn och ro i en trygg och harmonisk miljö, där alla är lika värdefulla och tillåts uttrycka sig och vara sig själv.

Mer info om förskolan

Vi tillhör Rönnbergs Friskolor

Vår förskola är en del av Rönnbergs Friskolor AB. Vi har lång erfarenhet av att driva förskolor då Rönnbergs är en av Sveriges äldsta fristående arrangörer av förskoleverksamhet. Vår första förskola, Torpstugan i Spånga, startade vi redan 1993.

Våra förskolor arbetar utifrån en övergripande utbildningsidé. Läs gärna mer om vad som är gemensamt för våra förskolor i menyn på denna hemsida via länkarna Vision & utbildning samt Mer om oss.

Med helhetssyn för hjärta, hjärna, kropp och själ

Vi driver förskolor med en helhetssyn på människans utveckling och lärande. Det innebär att här får både hjärta, hjärna, kropp och själ näring. Allt i en hållbar, trygg, rolig och lärorik miljö.

Våra mål och riktlinjer

I planeringen av vår utbildning utgår vi ifrån FN:s barnkonvention, Skollagen, Förskolans läroplan (Lpfö 18) och kommunspecifika mål och riktlinjer.

Läs mer här: Styrdokument

Förskoleappen TYRA

På vår förskola använder vi appen TYRA som plattform för information och kommunikation mellan förskola och hem. Genom TYRA delas information från förskolan så att du kan se vad som sker på förskolan och följa ditt barns utveckling. Vårdnadshavare kan lägga in schema, göra frånvaroanmälan och kommunicera med barnets pedagoger.

Mer info om TYRA: www.tyra.io

Kom på besök

Du är varmt välkommen att kontakta vår rektor och boka tid för ett personligt besök.