Lärkan

Lärkan är en liten förskola som ligger i ett villa område i Näsby Park. Gården ger goda lekmöjligheter och vi arbetar ständigt med att förändra utemiljön efter barnens intressen. Vi har nära till naturen och kommunikationer som möjliggör kortare och längre utflykter. Barnens lärmiljö är på samma sätt föränderlig utifrån barnens intressen. Vi har ett miljötänk med återvinning och källsortering. Vi arbetar med läroplanen som mål. Vi har ett projektinriktat arbetssätt, med fokus på barnen, medinflytande och demokrati. Vi följer systematiskt upp vår verksamhet genom vårt kvalitetssystem.

Övrigt

Förskolan har catering.
Förskolan har ett föräldraråd som träffas ca 3 ggr/termin.