Lärkan

Lärkan är en liten förskola som ligger i ett villa områe i Näsby Park. Gården ger goda lekmöjigheter och vi jobbar ständigt med att förändra utemiljön efter barnens intressen. Vi har nära till naturen och kommunikationer som verksamhet som möjliggör kortare och längre utfykter. Barnens innemiljö är på samma sätt föränderlig utefter barnens intressen. Vi har miljötänk med återvinning och matsortering. Vi arbetar med läroplanen som mål. Vi har ett projektinriktat arbetssätt, med fokus på barnen, medinflytande och demokrati. Vi följer systematiskt upp vår verksamhet genom vårt kvalitetssystem.

Övrigt

Vi har catering
Verksamhetsbrev skickas ut 2ggr/månad
Vi har ett föräldraråd som träffas -3ggr/termin