Home Ångbåten Ekerö Gällstaö

Förskolan Ångbåten, Gällstaö

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.
Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.
Lpfö 98/10

 

Trygg miljö för allaTrygghet

Alla vuxna och barn känner varandra.
Alla avdelningar är uppbyggda på samma sätt.
Fasta regler och rutiner, lika på hela förskolan.
Vissa aktiviteter och tema har vi tillsammans.
Samarbetet mellan avdelningarna är väl utvecklat.
Alla som kommer till förskolan ska känna sig välkomna.
Vi lägger stor vikt vid att möta och ta avsked av varje barn och förälder.

Miljön är uppbyggd så att den hjälper barnen till självhjälp

Låg miljö anpassad för barnen.
Barnen utvecklar sin självständighet genom att få pröva själva.
Barnen har överblick och kan ta för sig själva av det dom vill ha.
Utmanande material som inspirerar till vidare lärande.


Miljön är tillrättalagd och genomtänkt för barnens behov

Allt material på barnens nivå.
Var sak har sin plats.
Eget val av aktiviteter efter intresse och mognad.
Vid behov kan vissa barn få extra stöd av en vuxen, ett hjälp jag.

Varje barn skall få utvecklas efter sin egen mognad, intresse och förmåga.

Att lära genom lustfylld lek.
Att stimulera barnen att känna glädje och nyfikenhet till att vilja lära.
Barnen utmanas till att hitta egna lösningar på frågeställningar och problem.
Intressant och meningsfull sysselsättning.
Barnen ges möjlighet att utvecklas socialt i grupp med andra barn och vuxna.
Barnens utvecklingsprocesser dokumenteras och följs upp i deras Portfolio.

Varje barn ska känna igen sig i miljön mellan avdelningarna.

Miljön på de olika avdelningarna är uppbyggda på samma sätt.
Material som avancerar.
Material som stimulerar.

Föräldrasamverkan.

Vi lyssnar till förälders önskemål och försöker tillfredsställa deras behov.
Föräldrasamtal.
Föräldrafika och föräldrafrukost.
Föräldramöte.
Föräldraråd.

 

Kontakt:

Förskolan Ångbåten Gällstaö

Syrenv 1

178 53 EKERÖ

Tel: 08-560 331 00

Biträdande förskolechef: Linda Björkman mail: linda(@)ronnbergs.se, mbl: 0735-16 00 43