Home Ångbåten Ekerö Centrum
Förskolan Ångbåten, Centrum

Pråmvägen 3

178 30 Ekerö

08-560 354 21 kontor och Jollen

08-560 348 21 Ekan och Bojen

Biträdande förskolechef: Linda Björkman, mail: linda Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen tel: 0735-16 00 43, 08-560 331 00

TF Förskolechef: Liselott Jonsson, mail: liselott Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen tel: 0735-16 00 40

Öppettider 
 • Måndag – fredag kl. 6.30 – 18.00 om behov finns.
 • Vi stänger en dag per månad kl. 16.00 för planering/utbildning.
 • Vi stänger för planering/utbildning/utvärdering två dagar per termin.

Ansökan om plats

Vid ansökan om plats går ni in på www.ekero.se och sedan in på Självservice-Förskola.

Pedagogik och förhållningssätt på förskolan Ångbåten

Trygghet

Ångbåten skapar en verksamhet som utgår från barnen som finns på förskolan för tillfället. Verksamheten stimulerar hela barnet – hjärta, hjärna, kropp och själ. Det pedagogiska arbetet i verksamheten grundar sig på den nationella läroplanen för förskolan.

I vår dagliga verksamhet arbetar vi bland annat med rörelse, språk, matematik, teknik sång och musik, skapande och naturvetenskap. Vi gör både aktiviteter i grupp och individuellt, så att varje barn får möjlighet att lära på sitt sätt och efter sina förmågor.

Miljön omkring barnet är viktigt för dess trygghet, välbefinnande och utveckling. Vi försöker skapa en lugn och harmonisk arbetsmiljö för barn och vuxna, där materialet finns på barnens nivå och var sak har sin plats. Barnen ska själva kunna välja och ta fram det de vill arbeta med.

Vår ambition är att på bästa sätt tillgodose barnets fysiska, emotionella och sociala utveckling så att varje barn kan utvecklas till harmoniska individer med stark självkänsla. Barnen får lära sig hur man respekterar andra människor.

Värdegrund

Vi vill stötta varje barn till att utveckla en god självkännedom och självkänsla, förmåga att ta ansvar för sig själva och miljön, samt lära sig respektera andra människor och naturen.

Vi lägger stor vikt vid att stötta barnen att lära känna sig själv och sina behov, förstå och sätta ord på sina känslor för att kunna uttrycka och hantera dem i förskolans miljö och tillsammans med andra. Vi arbetar aktivt med förskolans värdegrund och har tema ”kompis” som fokus under höstterminen.

Vi jobbar efter gemensamma normer och värden som ska genomsyra arbetet i förskolan.
Vår gemensamma strävan är att följa nedanstående regler inomhus.

 • Vi talar lågmält och mjukt till varandra och går fram till varandra för att prata.
 • Vi lyssnar på varandra och väntar tills det blir vår tur att prata.
 • Vi går inomhus – rör oss mjukt och lugnt för att inte störa.
 • Vi låter alla arbeta ifred – visar hänsyn och respekt för de som arbetar eller leker.
 • Vi använder en sak i taget och ställer tillbaka saker där vi tog dem.
 • Vi är försiktiga med materialet som finns på förskolan.

Vår verksamhet ska kännetecknas av ett aktivt arbete med att främja likabehandling utifrån individuella behov, förståelse för allas lika värde och acceptans av olikheter. Hela hösten präglas av tema "kompis", där barnen undervisas om hur man är en bra kamrat och hur man bemöter varandra. På förskolan vistas barnen i stor grupp med många olika personligheter, viljor och erfarenheter. Barnen får hjälp att lära sig kompromissa, lyssna på andra och uttrycka sin egen åsikt. Barnen är i början av sin sociala utveckling och vägleds i det sociala samspelet.

Föräldrasamverkan

 • Inskolning
 • Föräldramöte
 • Föräldrasamtal
 • Samverkansgrupp

Ni blir även inbjudna på luciafirande, avslutningar, föräldrafrukost eller drop-in fika.