Viggbyholms förskola

Viggbyholms förskola ligger i nära anslutnng till Viggbyholms station och Roslagsbanan. Runt hela förskolan finns en stor gård som inbjuder till lek och rörelse. Vi har nära till skogen och flera lekparker. Viggbyholms förskola kännetecknas av engagerade pedagoger. Vi arbetar i olika projekt där barnens intresse och behov fångas upp. Förskolans lärmijö anpassas och är föränderlig efter barnens intressen. Vi följer systematiskt upp vår verksamhet genom vårt kvalitetssystem.