Viggbyholms förskola

Viggbyholms förskola ligger i nära anslutning till Viggbyholms station och Roslagsbanan. Runt hela förskolan finns en stor gård som inbjuder till lek och rörelse. Vi har nära till skogen och flera lekparker. Viggbyholms förskola kännetecknas av engagerade pedagoger. Vi arbetar i olika projekt där barnens intresse och behov fångas upp. Förskolans lärmiljö anpassas och är föränderlig efter barnens intressen. Vi följer systematiskt upp vår verksamhet genom vårt kvalitetssystem.