Slottsparken

Vi är en liten förskola, som ligger i Taxinge, Nykvarns kommun. Slottsparkens förskola följer Nykvarn kommuns regler och riktlinjer för förskolan, vad gäller avgift, ramtider, ansökan, köplats etc. Se vidare: www.nykvarn.se
I dagsläget är våra öppettider 6.30 – 17.00.

Hos oss på Slottsparkens förskola är vi en barngrupp, med barn i åldrarna 1 – 5 år. Beroende på aktivitet och intressen delar vi upp barnen i mindre arbetsgrupper under dagen. Förskolan ligger lantligt med närhet till skog och natur. Vi har en stor gård med möjlighet till lek, utforskande, experimenterande, samt motoriska utmaningar. Vilket vi nyttjar dagligen, då utevistelse och rörelse är en viktig del i vår utbildning.

Maten som serveras på förskolan är tillagad av Taxinge slott och är till stor del närproducerad och lagad från grunden.

Vi arbetar efter styrdokumenten FN:s barnkonvention, Skollagen, förskolans läroplan (Lpfö 18) och kommunspecifika mål och riktlinjer när vi planerar vår utbildning. Hos oss erbjuder vi en utbildning där varje barn utvecklas utifrån sina förmågor och erfarenheter, i relation till barngruppens lärande. Genom ett projektinriktat arbetssätt ges barnen möjlighet att i mindre grupper, leka, skapa, utforska, prova sina idéer, reflektera, arbeta inne och ute utifrån ett tema som genomsyrar utbildningen och dess aktiviteter. Vi erbjuder en inspirerande, pedagogisk miljö, som inbjuder till skapande, utforskande, lek och lärande. Barnen erbjuds kreativt material, där de får möjlighet att använda sin fantasi och uppfinningsrikedom.

Utbildningen bygger på för oss viktiga värden och är en plats där både barn och vuxna känner sig välkomna och delaktiga i meningsfulla sammanhang. Utbildningen kännetecknas av lekfullhet, glädje och utforskande!

På förskolan använder vi en förskoleapp, TYRA, som informationsplattform till vårdnadshavare. Genom den delas information från förskolan och du kan följa ditt barns utveckling, vad vi gör på förskolan, lägga in schema, frånvaroanmäla etc. Mer info om TYRA: www.tyra.io