Slottsparken

Slottsparkens förskola är en liten förskola som ligger i Taxinge, Nykvarns kommun. Vi har en barngrupp med barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan ligger lantligt, med skog och natur inpå knuten och en stor och härlig gård med möjlighet till lek, utforskande, experimenterande, samt motoriska utmaningar. Utomhuspedagogik i naturen är dagliga inslag i verksamheten. För […]

Slottsparkens förskola är en liten förskola som ligger i Taxinge, Nykvarns kommun. Vi har en barngrupp med barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan ligger lantligt, med skog och natur inpå knuten och en stor och härlig gård med möjlighet till lek, utforskande, experimenterande, samt motoriska utmaningar. Utomhuspedagogik i naturen är dagliga inslag i verksamheten.

För Slottsparkens förskola är kost och hälsa viktigt. Maten som serveras tillagas av Taxinge slott och är till stor del närproducerad och lagad från grunden..

Slottsparkens förskola erbjuder en verksamhet där varje barn utvecklas utifrån sina egna förmågor och erfarenheter i relation till barngruppens lärande. Genom ett projektinriktat arbetssätt ges barnen möjlighet att leka, skapa, utforska, prova sina idéer, reflektera, arbeta inne och ute i olika konstellationer utifrån ett givet tema som genomsyrar verksamheten och dess aktiviteter.

Vår verksamhet bygger på för oss viktiga värden. Vi vill att förskolan ska vara en plats där både barn och vuxna känner sig välkomna och delaktiga i meningsfulla sammanhang. Vi vill att alla ska känna tillit till varandra och sig själv, samt uppleva glädje! Vår strävan är att verksamheten ska kännetecknas av lekfullhet och utforskande.

Vi erbjuder en inspirerande och föränderlig miljö, som inbjuder till skapande, experimenterande, lek och lärande. Vi vill i så stor utsträckning som möjligt erbjuda barnen kreativt material, istället för färdiga leksaker, där de får möjlighet att använda sin fantasi och uppfinningsrikedom. Pedagogisk dokumentationen är en viktig del i vårt arbete. Genom den synliggör vi barn och pedagogers gemensamma lärande.

Följ oss gärna på Instagram för att se vad vi gör på förskolan: slottsparkens_forskola