Ångbåten Gällstaö

Pedagogik och förhållningssätt Ångbåten skapar en verksamhet som utgår från barnen som finns på förskolan för tillfället. Verksamheten stimulerar hela barnet – hjärta, hjärna, kropp och själ. Det pedagogiska arbetet i verksamheten grundar sig på den nationella läroplanen för förskolan. I vår dagliga verksamhet arbetar vi bland annat med rörelse, språk, matematik, teknik sång och […]

Pedagogik och förhållningssätt

Ångbåten skapar en verksamhet som utgår från barnen som finns på förskolan för tillfället. Verksamheten stimulerar hela barnet – hjärta, hjärna, kropp och själ. Det pedagogiska arbetet i verksamheten grundar sig på den nationella läroplanen för förskolan.

I vår dagliga verksamhet arbetar vi bland annat med rörelse, språk, matematik, teknik sång och musik, skapande och naturvetenskap. Vi gör både aktiviteter i grupp och individuellt, så att varje barn får möjlighet att lära på sitt sätt och efter sina förmågor.

Miljön omkring barnet är viktigt för dess trygghet, välbefinnande och utveckling. Vi försöker skapa en lugn och harmonisk arbetsmiljö för barn och vuxna, där materialet finns på barnens nivå och var sak har sin plats. Barnen ska själva kunna välja och ta fram det de vill arbeta med.

Vår ambition är att på bästa sätt tillgodose barnets fysiska, emotionella och sociala utveckling så att varje barn kan utvecklas till harmoniska individer med stark självkänsla. Barnen får lära sig hur man respekterar andra människor.

Förskolans värdegrund

Vi vill stötta varje barn till att utveckla en god självkännedom och självkänsla, förmåga att ta ansvar för sig själva och miljön, samt lära sig respektera andra människor och naturen.

Vi lägger stor vikt vid att stötta barnen att lära känna sig själv och sina behov, förstå och sätta ord på sina känslor för att kunna uttrycka och hantera dem i förskolans miljö och tillsammans med andra. Vi arbetar aktivt med förskolans värdegrund och har “tema kompis” som fokus under höstterminen.

Vi jobbar efter gemensamma normer och värden som ska genomsyra arbetet i förskolan.

 • Vi lyssnar på varandra och väntar tills det blir vår tur att prata.
 • Vi går inomhus – rör oss mjukt och lugnt för att inte störa.
 • Vi låter alla arbeta ifred – visar hänsyn och respekt för de som arbetar eller leker.
 • Vi är försiktiga med materialet som finns på förskolan.

Vår verksamhet ska kännetecknas av ett aktivt arbete med att främja likabehandling utifrån individuella behov, förståelse för allas lika värde och acceptans av olikheter. Hela hösten präglas av “tema kompis”, där barnen undervisas om hur man är en bra kamrat och hur man bemöter varandra. På förskolan vistas barnen i stor grupp med många olika personligheter, viljor och erfarenheter. Barnen får hjälp att lära sig kompromissa, lyssna på andra och uttrycka sin egen åsikt. Barnen är i början av sin sociala utveckling och vägleds i det sociala samspelet.

Förskola och hem

 • Introduktion
 • Föräldrasamtal
 • Föräldramöte

Andra förekommande aktiviteter som luciafirande, sommaravslutning och ”drop in fika”.

Ångbåten Centrum

Pedagogik och förhållningssätt Ångbåten skapar en verksamhet som utgår från barnen som finns på förskolan för tillfället. Verksamheten stimulerar hela barnet – hjärta, hjärna, kropp och själ. Det pedagogiska arbetet i verksamheten grundar sig på den nationella läroplanen för förskolan. I vår dagliga verksamhet arbetar vi bland annat med rörelse, språk, matematik, teknik sång och […]

Pedagogik och förhållningssätt

Ångbåten skapar en verksamhet som utgår från barnen som finns på förskolan för tillfället. Verksamheten stimulerar hela barnet – hjärta, hjärna, kropp och själ. Det pedagogiska arbetet i verksamheten grundar sig på den nationella läroplanen för förskolan.

I vår dagliga verksamhet arbetar vi bland annat med rörelse, språk, matematik, teknik sång och musik, skapande och naturvetenskap. Vi gör både aktiviteter i grupp och individuellt, så att varje barn får möjlighet att lära på sitt sätt och efter sina förmågor.

Miljön omkring barnet är viktigt för dess trygghet, välbefinnande och utveckling. Vi försöker skapa en lugn och harmonisk arbetsmiljö för barn och vuxna, där materialet finns på barnens nivå och var sak har sin plats. Barnen ska själva kunna välja och ta fram det de vill arbeta med.

Vår ambition är att på bästa sätt tillgodose barnets fysiska, emotionella och sociala utveckling så att varje barn kan utvecklas till harmoniska individer med stark självkänsla. Barnen får lära sig hur man respekterar andra människor.

Förskolans värdegrund

Vi vill stötta varje barn till att utveckla en god självkännedom och självkänsla, förmåga att ta ansvar för sig själva och miljön, samt lära sig respektera andra människor och naturen.

Vi lägger stor vikt vid att stötta barnen att lära känna sig själv och sina behov, förstå och sätta ord på sina känslor för att kunna uttrycka och hantera dem i förskolans miljö och tillsammans med andra. Vi arbetar aktivt med förskolans värdegrund och har “tema kompis” som fokus under höstterminen.

Vi jobbar efter gemensamma normer och värden som ska genomsyra arbetet i förskolan.

 • Vi lyssnar på varandra och väntar tills det blir vår tur att prata.
 • Vi går inomhus – rör oss mjukt och lugnt för att inte störa.
 • Vi låter alla arbeta ifred – visar hänsyn och respekt för de som arbetar eller leker.
 • Vi är försiktiga med materialet som finns på förskolan.

Vår verksamhet ska kännetecknas av ett aktivt arbete med att främja likabehandling utifrån individuella behov, förståelse för allas lika värde och acceptans av olikheter. Hela hösten präglas av “tema kompis”, där barnen undervisas om hur man är en bra kamrat och hur man bemöter varandra. På förskolan vistas barnen i stor grupp med många olika personligheter, viljor och erfarenheter. Barnen får hjälp att lära sig kompromissa, lyssna på andra och uttrycka sin egen åsikt. Barnen är i början av sin sociala utveckling och vägleds i det sociala samspelet.

Förskola och hem

 • Introduktion
 • Föräldrasamtal
 • Föräldramöte

Andra förekommande aktiviteter som luciafirande, sommaravslutning och ”drop in fika”.